DODATKI-MESO
1 €

DODATEK

OTROŠKA  |  MALA 0,8 €  |  VELIKA 1,0 €  |  DRUŽINSKA 1,5€

pršut, šunka, sir, mleto meso, salama, slanina, načo sir,…